Reggio Emilia inspirerat arbetssätt

Vi inspireras av Reggio Emilias grundtankar och filosofi. Reggio Emilia är en stad i Italien där man på förskolorna utvecklat en pedagogik som bygger på övertygelsen om det kompetenta barnet som utvecklas individuellt och i samspel med andra.

Pedagogiken grundar sig på barnens behov och intressen. Det är en filosofi som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen.