Dokumentation

Pedagogerna dokumenterar barnens arbete och utveckling Vi fokuserar på processen mer än på slutprodukten, vilka reflektioner gjorde barnen, hur samarbetade de, hur löste de svårigheter som uppstod. Väggarna fylls med barnens bilder, tankar och idéer och i barnens pärmar finns foton, teckningar och barnens berättelser. Genom att dokumentera på det sättet kan barnen minnas och få möjlighet att se sig själva, sitt lärande och utveckling.

Vår verksamhet blir tydlig för föräldrarna som kan följa vad som händer och för pedagogerna är dokumentation ett sätt att förstå och tolka barnens verklighet.

Kamera, video och ljudinspelningar är redskap som används mycket på Förskolan Karusellen. När föräldrarna kommer för att hämta sina barn rullar ofta ett bildspel med bilder från dagen och barn och föräldrar kan sitta en stund och titta och samtala om vad som hänt under dagen. Barnen fotograferar också sin verklighet. I den mediefyllda värld som barnen växer upp i är det en tillgång för barnen att tidigt prova att fota och se sin omvärld medierad. Det blir verktyg som de lär sig behärska.