Miljö

Det ska vara både spännande och tryggt, utmanande och strukturerat, vackert och lektåligt på Förskolan Karusellen.

Både inomhus- och utomhusmiljön på Karusellen är föränderlig allt efter de behov och intressen som barnen har. Miljön ska uppmuntra till lek, utforskande, kommunikation, lärande och ge barn möjlighet till inflytande. Materialet finns lätt tillgängligt på barnens höjd. Barnen ska få lust och bli inspirerade att använda materialet och kunna nå det de vill ha.