Föräldrar

Som förälder på Förskolan Karusellen har du god insyn i och medverkar i ditt barns förskoletid.

Att vara med i ett föräldrakooperativ kräver lite mer än annan barnomsorg men ger också en större gemenskap, förståelse och delaktighet.

Om man har åsikter eller funderingar ska man kontakta förskolechefen eller skicka ett mail tillstyrelsen@karusellen.se.