Arbetsinsats

Varje förälder arbetar en dag per termin på förskolan. Föräldern väljer en dag eller två halvdagar som passar på ett schema som sätts upp i början av terminen. Pedagogerna introducerar föräldern och leder arbetet på förskolan. Att arbeta tillsammans gör att föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Föräldrarna blir tydliga och viktiga personer för alla barn. Det ger också föräldern möjlighet att få följa sitt barn en helt vanlig dag. När föräldern arbetar får pedagogerna större möjligheter till dokumentations- och reflektionstid vilket i sin tur ger en bättre förskola.

Jour
Om en pedagog är sjuk kan en förälder arbeta som vikarie. Idag är det cirka en jourdag var sjätte vecka per förälder. Antalet jourdagar beror på antalet föräldrar. Jourschema delas ut i början av terminen. Fördelen med denna backup från föräldrar är att Karusellen aldrig behöver stängas på grund av sjukdom, att personalen inte slits av att ofta arbeta en person kort och att barnen inte behöver träffa helt okända vikarier.

Städning
Förskolan Karusellen är en ren förskola! Här städas varje dag! En välstädad förskola minskar risken för allergier och sjukdomar. Föräldrarna på förskolan städar cirka en kväll var sjätte vecka, beroende på hur många föräldrar som finns inskrivna på förskolan.