Arbetsgrupper

Den kooperativa idén innebär att föräldrar tar aktiv del i förskolans verksamhet. Föräldrarna väljer att arbeta i någon av arbetsgrupperna. Fördelen med det är dels att kostnaderna hålls nere och vi kan satsa på annat, t ex högre personaltäthet, dels att föräldrar blir delaktiga och kan påverka.

Styrelsen – Förskolan är organiserad i en ekonomisk förening som driver verksamheten och som utgör arbetsgivare för personalen Sju medlemsföräldrar väljs till styrelsen som leder föreningen mellan de årliga stämmorna.

Fixargruppen – Gruppen ansvarar för underhåll och upprustning av Karusellens gård och leksakerna som används ute samt underhåll och upprustning av Karusellens lokaler och inventarier.

Trivselgruppen – Alla arrangemang och förtäring vid Karusellens fester, medlemsmöten, stämmor ansvarar Trivselgruppen för.

PR-gruppen – Att informera och göra pr om vår förskola ansvarar PR-gruppen för.

Hygien-gruppen – Alla textilier och leksaker tvättas regelbundet av hygiengruppen

Städ – Två familjer ansvarar för att göra ett städ- och jourschema samt sköter inköp av städmaterial.