Barn

Förskolan Karusellen är en förskola med två avdelningar. Vi tar emot barn mellan 1-5 år. Upptäckarna är mellan 1-3 år. Utforskarna är mellan 3-5 år. På de båda avdelningarna arbetar och leker barnen i mindre grupper

Vi öppnar och stänger gemensamt och barn i olika åldrar har många tillfällen att mötas.

Barnen arbetar och leker i mindre grupper under dagen.

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuela, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.”

Läroplan för förskola Lpfö -98 rev 2010