Öppetider

Förskolan Karusellen har  har just nu öppet 7.30 – 17.00. Våra öppettider anpassas till familjernas behov och inom Stockholms stads ramtider 6.30-18.30.

Våra öppettider kan dock variera utifrån vilka behov föräldrar har. Inför jul, sommar och klämdagar går det ut en enkät om ledighet.

De senaste åren har Karusellen varit stängd några veckor på sommaren då alla barn varit lediga.