Avgifter

Maxtaxa gäller på Karusellen som vid övrig kommunala och privata förskolor i Stockholms kommun.