För att ställa ditt barn i kö till Karusellen ska du logga in på Stockholms stads hemsida

Min Barnomsorg

 och välja Förskolan Karusellen.

Du ska även fylla i en intresseanmälan och skicka in den till förskolan.

Nya barn tas ur kön men vi tar också hänsyn till ålder  för att få en bra gruppsammansättning. Syskon har förtur genom att de får tillgodoräkna sig det äldre syskonets kötid.

Skriv ut och skicka in intresseanmälan, klicka här 
(PDF, du kan ladda ned Acrobat Reader här)

Skicka intresseanmälan per mail, klicka här 
(du behöver ha ett mailprogram installerat på datorn för att den här länken skall fungera korrekt)