FAQ

Hur många barn finns det på förskolan?
Just nu är det 42 barn uppdelade i tre grupper,8 i Erövrarna, 15 i Upptäckarna och 19 barn i Utforskarna

Hur stor är personalgruppen? 
Vi är 10 pedagoger som arbetar med barnen

Hur ser utemiljön ut?
Karusellen ligger idylliskt vid vattnet och barnen ser båtarna glida förbi på Liljeholmskanalen. Vi har en egen gård med bärbuskar och fruktträd, rutschkana, gunga, lekhus, stafflivägg. Utanför vår gård cyklar och leker barnen, här åker inga bilar.

Lagar ni maten själva?
Vår kock lagar all mat. Förskolan fylls av dofter när det börjar bli lunchdags!

Vad har ni för pedagogisk grund?
Vi inspireras av idéerna från Reggio Emilia.

Är barnen indelade i åldersgrupper?
Förskolan har tre avdelningar, 1-2 år, 2-3år och 3-5 år. Barnen lär av varandra och får utmaningar utifrån sin nivå.

Hur långa dagar har ni på Karusellen?
Förskolan öppnas klockan 7.30 på morgonen och stänger klockan 16.45. Öppettiderna kan variera beroende på vilka behov som finns.

Stänger förskolan på sommaren?
Förskolan har stängt några veckor på sommaren om alla barn är lediga.

Hur fungerar kön?
De barn som ska börja på Karusellen tas från kön. Det är kötiden som räknas men vi tar också hänsyn till ålder för att få en bra gruppsammansättning.

Är det utbildad personal?
Ja, vi är tre förskollärare, en lärare för de yngre åldrarna samt teknikpedagog, en fritidspedagog, en utbildad barnskötare och en konstnär. Dessutom har vi utbildningar och kunskaper i media, konst, genus, musik, naturfrämjandets ur-och-skur, film, levande verkstad mm. Förskolechefen Maria har gått Reggio Emilia Institutets pedagogistautbildning, Tove har gått deras pedagogutbildning och Johanna går ateljeristautbildningen.

Vi vill ställa oss i kö, men är anmälan bindande?
Nej, det går bra att ställa sig i kö och vill man sen gå ur kön så meddelar man det skriftligt.