Verksamheten

Förskolan Karusellen är en förskola som utvecklas och förnyas med barnens behov och intressen som utgångspunkt. Vi vill att barnen ska få experimentera, utforska, uppleva och lära med alla sina sinnen. Barnen tolkar sin omvärld och sin verklighet genom många olika uttryckssätt; lek, bild, att bygga och konstruera, drama, skriva, räkna, dansa, hitta på sagor, utflykter i naturen, teater, bio… Vi arbetar med skapande verksamhet på en mängd olika sätt utifrån deras tankar och idéer.

Förskolan arbetar temainriktat. Temat är den röda tråd som vi arbetar runt under en längre period. Temat kan ta olika vägar, vara olika långt och det kan finnas mindre projekt i det större temat som barnen vill utforska. Det är barnens intressen och behov som styr utvecklingen.