På Förskolan Karusellen vill vi att barn och vuxna ska känna sig välkomna. 


Vi arbetar för att alla ska vara delaktiga och uppleva sig som en tillgång i verksamheten. Vi strävar efter att ha ett reflekterande, lustfyllt och processinriktat arbetssätt där barnen utforskar, upptäcker och erövrar.

På Förskolan Karusellen ges möjlighet att lära tillsammans genom samarbete och gemensamma erfarenheter samt att känna tillit till varandras förmågor. 

Förskolan Karusellen präglas av lust och nyfikenhet i en lärande miljö som inbjuder till att växa och bli på många olika sätt. Olikheter berikar oss och vi reflekterar kring vårt förhållningssätt kring normer.

Informationskväll den 1 oktober 2019

Datum för nästa informationskväll på Förskolan Karusellen är den 1 oktober kl 18.00-19.00. Ni träffar pedagoger och föräldrar som berättar om verksamheten. Välkomna!