På Förskolan Karusellen vill vi att barn och vuxna ska känna sig välkomna.

Förskolan Karusellen ligger på Reimersholme på Södermalm i Stockholm. Förskolan Karusellen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Det innebär att vi är organiserade som en ekonomisk förening och att huvudman är föräldrar som sitter i styrelsen.

Förskolan har tre åldersnära avdelningar - Erövrarna, Upptäckarna och Utforskarna. Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och vår måluppfyllelse i arbetet med tema samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vår värdegrund är förankrad i utbildningen.

Förskolan Karusellen inspireras av Reggio Emilias filosofi, strävar efter ett normkreativt förhållningssätt och har delaktiga föräldrar med i verksamheten.

I februari 2023 gjorde stora delar av personalgruppen på Karusellen en 3-dagars studieresa till Reggio Emilia i Italien. Det var tre fullspäckade dagar där vi fick fördjupad kunskap om det pedagogiska förhållningssätt som vuxit fram i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia sedan efterkrigstiden. Vi spenderade en hel dag på Centro Internazionale Loris Malaguzzi samt besökte förskolorna Otello Sarzi och Rosa Galeotti. Vi gjorde också ett besök på återbrukscentret REMIDA. En otroligt lärorik och inspirerande resa!

Välkommen på en digital rundvandring i förskolan Karusellens lokaler!