Förskolan Karusellen är vinnare av Stockholm stads tävling Kvalitetsutmärkelsen i kategorin Förskola 2019!

Motiveringen är:

"Verksamhetens styrka är det värdegrundsarbete som genomsyrar hela organisationen. Här hittar man många goda exempel på hur barn och vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Ett är "Dagens fotograf" där barnen blir delaktiga i att synliggöra sin dag på förskolan utifrån barnens perspektiv.

De tydliga målen lever i verksamheten och följs kontinuerligt upp på olika nivåer.

En struktur för analys- och reflektionstid för samtliga medarbetare finns, något som skapar möjlighet för kollegialt lärande, idéer till utveckling och ett gott arbetsklimat. Här ses reflektion och analys som en mycket viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och det som bär verksamheten framåt."

På Förskolan Karusellen vill vi att barn och vuxna ska känna sig välkomna. 


Vi arbetar för att alla ska vara delaktiga och uppleva sig som en tillgång i verksamheten. Vi strävar efter att ha ett reflekterande, lustfyllt och processinriktat arbetssätt där barnen utforskar, upptäcker och erövrar.

På Förskolan Karusellen ges möjlighet att lära tillsammans genom samarbete och gemensamma erfarenheter samt att känna tillit till varandras förmågor. 

Förskolan Karusellen präglas av lust och nyfikenhet i en lärande miljö som inbjuder till att växa och bli på många olika sätt. Olikheter berikar oss och vi reflekterar kring vårt förhållningssätt kring normer.