På Förskolan Karusellen vill vi att barn och vuxna ska känna sig välkomna.

Förskolan Karusellen ligger på Reimersholme på Södermalm i Stockholm. Förskolan Karusellen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Det innebär att vi är organiserade som en ekonomisk förening och att huvudman är föräldrar som sitter i styrelsen.

Förskolan har tre åldersnära avdelningar - Erövrarna, Upptäckarna och Utforskarna. Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och vår måluppfyllelse i arbetet med tema samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vår värdegrund är förankrad i utbildningen.

Förskolan Karusellen inspireras av Reggio Emilias filosofi, strävar efter ett normkreativt förhållningssätt och har delaktiga föräldrar med i verksamheten.

Välkommen på en digital rundvandring i förskolan Karusellens lokaler!