Vanliga frågor

Hur ser  Förskolan Karusellens rutiner för klagomålshantering ut?

På Förskolan Karusellen vill vi ha ett öppet och levande diskussionsklimat. Vi anser att synpunkter eller klagomål är en del av vårt kvalitetsarbete som kan förbättra och driva utbildningen framåt. Enligt skollagen 4 kap. 8 § ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. . • Vänd dig i första hand till en pedagog i verksamheten med dina synpunkter. • Om du inte inte är nöjd kontakta förskolans rektor. Rektor tar emot ditt klagomål och tar kontakt med berörda personer för att få deras syn på händelsen eller sakfrågan. Inom 10 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare. • I tredje hand, om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag på åtgärder som du fått ta kontakt med styrelsen som hanterar ärendet och återkommer med besked inom 10 arbetsdagar. • Är du fortfarande inte nöjd kontakta Stockholms stads Utbildningsförvaltning. Alla synpunkter/ klagomål, muntliga som skriftliga, samt hantering och eventuella åtgärder utreds, följs upp och dokumenteras. Vill du göra en anonym anmälan går det bra att skicka ett brev. Rektor: sara@karusellen.se Styrelsen: karusellensstyrelse@gmail.com Stockholms stads Utbildningsförvaltning: anmalan@stockholm.se

Hur gör vi för att  ställa oss i kö?

Gå in på Stockholms stads hemsida och logga in på Min Barnomsorg. Välj där Förskolan Karusellen. Förskolan tar in barn efter kötid. Vi använder även syskonförtur.

Är det utbildad personal?

Ja, vi har välutbildad personal med mycket erfarenhet. Erövrarna - 1 förskollärare, 2 pedagogiskt outbildade Upptäckarna - 2 förskollärare, 1 pedagogiskt outbildad Utforskarna - 1 förskollärare, 1 ateljérista under utbildning till förskollärare, 2 barnskötare, 1 bildlärare, 1 pedagogisk outbildad Köket - 1 utbildad kock 1 rektor - som är utbildad lärare mot yngre åldrar med förskollärarbehörighet och läser rektorsutbildning.

Hur fungerar kön?

De barn som ska börja på Karusellen tas från Stockholms stads kö. Det är kötiden som räknas. Syskonförtur gäller på förskolan.

När är förskolan stängd?

Förskolan är stängd julafton, nyårsafton och midsommarafton samt alla röda dagar och lördagar. Förskolan har stängt några veckor på sommaren om alla barn är lediga, vid behov ordnas plats på annan sommaröppen förskola. En eftermiddag i månaden stänger förskolan kl 16.00 och pedagogerna har reflektionstid på kvällstid.

Vilka öppettider har ni på Karusellen?

Öppettiderna kan variera beroende på vilka behov som finns. Just nu öppnas förskolan klockan 7.30 på morgonen och stänger klockan 17.00. Våra öppettider anpassas till familjernas behov och inom Stockholms stads ramtider 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Föräldrar erbjuds alternativ förskola om verksamheten ska ha stängt och behov finns.

Är barnen indelade i åldersgrupper?

Förskolan har tre avdelningar, Erövrarna 1-2 år, Upptäckarna 2-4 år och Utforskarna 3-6 år.

Vad har ni för pedagogisk grund?

Vi inspireras av idéerna från Reggio Emilia.

Lagar ni maten själva?

Vår kock lagar all mat. Förskolan fylls av dofter när det börjar bli lunchdags!

Hur ser utemiljön ut?

Förskolan Karusellen har två gårdar med bärbuskar, fruktträd och gott om utrymme. Utanför gården finns även grönutrymmen som förskolan kan nyttja. I förskolans närhet finns Långholmen för längre utflykter med mer utmanade berg och växtlighet.

Hur stor är personalgruppen?

Vi är 12 pedagoger som arbetar med barnen.

Hur många barn finns det på förskolan?

Just nu är det 46 barn uppdelade i tre grupper, 8 barn hos erövrarna, 14 barn hos Upptäckarna och 24 barn hos Utforskarna. Barnen är uppdelade i smågrupper som leker och utforskar tillsammans.