Vanliga frågor

Hur gör vi för att  ställa oss i kö?

Gå in på Stockholms stads hemsida och logga in på Min Barnomsorg. Välj där Förskolan Karusellen.

Är det utbildad personal?

Ja, vi är fyra förskollärare, en lärare för de yngre åldrarna samt teknikpedagog, en barnskötare som utbildar sig till förskollärare, en dansare, en barnskötare och keramiker och en illustratör samt en konstnär. Dessutom har vi utbildningar och kunskaper i media, konst, genus, musik, naturfrämjandets ur-och-skur, film, levande verkstad mm. Förskolechefen har gått Reggio Emilia Institutets pedagogistautbildning, en pedagog är Reggio Emiliapedagog och vi har en ateljerista.

Hur fungerar kön?

De barn som ska börja på Karusellen tas från Stockholms stads kö. Det är kötiden som räknas.

Stänger förskolan på sommaren?

Förskolan har stängt några veckor på sommaren om alla barn är lediga.

Hur långa dagar har ni på Karusellen?

Öppettiderna kan variera beroende på vilka behov som finns. Just nu öppnas förskolan klockan 7.20 på morgonen och stänger klockan 17.00. Våra öppettider anpassas till familjernas behov och inom Stockholms stads ramtider 6.30-18.30.

Är barnen indelade i åldersgrupper?

Förskolan har tre avdelningar, 1-2 år, 2-3år och 3-5 år. Barnen lär av varandra och får utmaningar utifrån sin nivå.

Vad har ni för pedagogisk grund?

Vi inspireras av idéerna från Reggio Emilia.

Lagar ni maten själva?

Vår kock lagar all mat. Förskolan fylls av dofter när det börjar bli lunchdags!

Hur ser utemiljön ut?

Karusellen ligger idylliskt vid vattnet och barnen ser båtarna glida förbi på Liljeholmskanalen. Vi har en egen gård med bärbuskar och fruktträd, rutschkana, gunga, lekhus, stafflivägg. Utanför vår gård cyklar och leker barnen, här åker inga bilar. Resterna från barnens fruktstund komposteras för att synliggöra kretslopp och verka för en hållbar framtid.

Hur stor är personalgruppen?

Vi är 10 pedagoger som arbetar med barnen.

Hur många barn finns det på förskolan?

Just nu är det 41 barn uppdelade i tre grupper, 9 barn hos erövrarna, 9 hos Upptäckarna och 23 hos Utforskarna. Barnen är uppdelade i smågrupper som leker och arbetar tillsammans.