Vanliga frågor

Hur ser Förskolan Karusellens rutiner för klagomålshantering ut?

På Förskolan Karusellen vill vi ha ett öppet och levande diskussionsklimat. Vi anser att synpunkter eller klagomål är en del av vårt kvalitetsarbete som kan förbättra och driva verksamheten framåt. Enligt skollagen 4 kap. 8 § ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. . • Vänd dig i första hand till en pedagog i verksamheten med dina synpunkter. • Om du inte inte är nöjd kontakta förskolechefen. Förskolechefen tar emot ditt klagomål och tar kontakt med berörda personer för att få deras syn på händelsen eller sakfrågan. Inom 10 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare. • I tredje hand, om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag på åtgärder som du fått ta kontakt med styrelsen som hanterar ärendet och återkommer med besked inom 10 arbetsdagar. • Är du fortfarande inte nöjd kontakta Stockholms stads Utbildningsförvaltning. Alla synpunkter/ klagomål, muntliga som skriftliga, samt hantering och eventuella åtgärder utreds, följs upp och dokumenteras. Vill du göra en anonym anmälan går det bra att skicka ett brev. Förskolechef: maria@karusellen.se Styrelsen: styrelsen@karusellen.se Stockholms stads Utbildningsförvaltning: anmalan@stockholm.se

Hur gör vi för att  ställa oss i kö?

Gå in på Stockholms stads hemsida och logga in på Min Barnomsorg. Välj där Förskolan Karusellen. Förskolan tar in barn efter kötid. Vi använder även syskonförtur.

Är det utbildad personal?

Ja, vi är fyra förskollärare, en lärare för de yngre åldrarna samt teknikpedagog, en barnskötare som utbildar sig till förskollärare, en dansare, en barnskötare och keramiker och en illustratör samt en konstnär. Dessutom har vi utbildningar och kunskaper i media, konst, genus, musik, naturfrämjandets ur-och-skur, film, levande verkstad mm. Förskolechefen har gått Reggio Emilia Institutets pedagogistautbildning, en pedagog är Reggio Emiliapedagog och vi har en ateljerista.

Hur fungerar kön?

De barn som ska börja på Karusellen tas från Stockholms stads kö. Det är kötiden som räknas. Syskonförtur gäller på förskolan.

När är förskolan stängd?

Förskolan är stängd julafton, nyårsafton och midsommarafton samt alla röda dagar och lördagar. Förskolan har stängt några veckor på sommaren om alla barn är lediga, vid behov ordnas plats på annan sommaröppen förskola. En eftermiddag i månaden stänger förskolan kl 16.00 och pedagogerna har reflektionstid på kvällstid.

Vilka öppettider har ni på Karusellen?

Öppettiderna kan variera beroende på vilka behov som finns. Just nu öppnas förskolan klockan 7.20 på morgonen och stänger klockan 17.00. Våra öppettider anpassas till familjernas behov och inom Stockholms stads ramtider 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Föräldrar erbjuds alternativ förskola om verksamheten ska ha stängt och behov finns.

Är barnen indelade i åldersgrupper?

Förskolan har tre avdelningar, 1-2 år, 2-3år och 3-5 år. Barnen lär av varandra och får utmaningar utifrån sin nivå.

Vad har ni för pedagogisk grund?

Vi inspireras av idéerna från Reggio Emilia.

Lagar ni maten själva?

Vår kock lagar all mat. Förskolan fylls av dofter när det börjar bli lunchdags!

Hur ser utemiljön ut?

Karusellen ligger idylliskt vid vattnet och barnen ser båtarna glida förbi på Liljeholmskanalen. Vi har en egen gård med bärbuskar och fruktträd, rutschkana, gunga, lekhus, stafflivägg. Utanför vår gård cyklar och leker barnen, här åker inga bilar. Resterna från barnens fruktstund komposteras för att synliggöra kretslopp och verka för en hållbar framtid.

Hur stor är personalgruppen?

Vi är 10 pedagoger som arbetar med barnen.

Hur många barn finns det på förskolan?

Just nu är det 41 barn uppdelade i tre grupper, 9 barn hos erövrarna, 9 hos Upptäckarna och 23 hos Utforskarna. Barnen är uppdelade i smågrupper som leker och arbetar tillsammans.